ABOUT US

who we are

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการของ Salt Hub เราเป็นหนึ่งในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่คุณชื่นชอบมากว่า 10 ปี เครื่องผลิตบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คือ ความหอม รสชาติ การออกแบบ และใช่ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้า วันนี้เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ MarboZero และ MSTics ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆ คน

Our Founder Team

ธนากรณ์ สุขเกษม

ธนากรณ์ สุขเกษม

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

รัฐภาคย์ สันติภิภักดิ์

รัฐภาคย์ สันติภิภักดิ์

หัวหน้าทีม Administrator

ปวิมล จันทรพร

ปวิมล จันทรพร

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธารมิกา โสภาภักดิ์

ธารมิกา โสภาภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

ชนนิกา เสนาวงศ์

ชนนิกา เสนาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

ไตรทศ ไกรรอด

ไตรทศ ไกรรอด

หัวหน้าทีม Accountant

นัทธ์ วีรภัทรเมธี

นัทธ์ วีรภัทรเมธี

สมาชิกในทีม Accountant

ปริศนา เสนาวงศ์

ปริศนา เสนาวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

ธนาทิพย์ อุดมวงศ์

ธนาทิพย์ อุดมวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

กฤติน สันติภิภักดิ์

กฤติน สันติภิภักดิ์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ภาสิกา โชคชัย

ภาสิกา โชคชัย

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ชลาธิศ โชติพาณิชย์

ชลาธิศ โชติพาณิชย์

หัวหน้าทีม Content Creating

จันทรา สุขเกษมนิษฐา รัตนาอรุณ

จันทรา สุขเกษมนิษฐา รัตนาอรุณ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชัญญา บำรุงกาญจน์

ชัญญา บำรุงกาญจน์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ธรรมิกา สีสะอาด

ธรรมิกา สีสะอาด

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

รชานนท์ บุญดี

รชานนท์ บุญดี

หัวหน้าทีม Digital Marketing

อธิฐาน นันทพิวัฒน์

อธิฐาน นันทพิวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ธารา นันทวัฒน์

ธารา นันทวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

อธิฐาน นันทพิวัฒน์

อธิฐาน นันทพิวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing